ارتباط با ما

جهت برقراری ارتباط با تیم پشتیبانی و سازنده‌ی اپلیکیشن “خادمیار ایثار” می‌توانید از روش‌های زیر اقدام نمائید

کلاب‌هاوس     |     Club House

کلاب گفتگوی “رزمندگان مصادره نمی‌شوند

واتس‌اپ     |     WhatsApp

ارسال پیام به “علیرضا صبوری

تلگرام     |     Telegram

کانال “رزمندگان مصادره نمی‌شوند

اینستاگرام     |     Instagram

عضویت در صفحه “خادمیار ایثار

واتس‌اپ     |     WhatsApp

ارسال پیام به “احمد رحیمی

برقراری ارتباط با ما و یا ثبت‌نام بعنوان خادمیار در این اپلیکیشن

درصورت تمایل به ارائه خدمات به قشر تحت پوشش این اپلیکیشن ، لطفاً هرگونه خدماتی که توسط شما قابل ارائه می‌باشد ، به همراه شرایط اجرا برای ما ارسال نمائید...

نام و نام خانوادیگ خود را در این محل وارد نمائید
با این شماره تماس ، جهت ارتباطات بعدی با شما هماهنگ خواهد شد
جهت پیگیری و ارسال نتایج پیشنهادات و نظرات شما ، ایمیل را وارد کنید
شهر و یا منطقه سکونت شما برای دسته بندی موقعیتی ارائه‌ی خدمات در سطح کشور است
لطفا خدماتی که توسط شما قابل ارائه می‌باشد را انتخاب نمائید
پیشنهادات ، انتقادات ، نظرات مثبت و منفی خود را حتما در این بخش وارد نمائید تا بتوانیم از تمام آنها بهره‌مند شویم.